O tym, że w Kole prężnie rozwijają się rozmaite dyscypliny sportu nie trzeba nikogo przekonywać. Sukcesy naszych sportowców od lat są imponujące i z każdym rokiem coraz większe. Awanse adeptów to wynik ich ciężkiej pracy, ale i umiejętności trenerów, którzy kierunkują młodych podopiecznych. Dlatego zgodnie z utrwalonym zwyczajem, corocznie, władze naszego miasta przeznaczają pewną pulę nagród pieniężnych na uhonorowanie zawodników odnoszących sukcesy oraz trenerów szkolących zawodników.
Zgłoszonych przez kluby sportowe trenerów i zawodników, którzy w roku ubiegłym odnieśli spektakularne sukcesy, opiniowała zgodnie z Uchwałą Rady, merytoryczna komisja rady, a burmistrz z zadowoleniem zaakceptował wybór.
Honorowanie sportowców jest ważne ze względu na wartości społeczne i promocyjne związane z ich działalnością. Sport uczy adeptów wytrwałości, uczciwości i hartu ducha, a dobry nauczyciel rozwija w podopiecznych sprawność fizyczną, poszanowanie współćwiczących, dyscyplinę, systematyczność, wiarę we własne możliwości, wytrwałe dążenie do celu i radość ze zwycięstwa.
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski przyznał nagrodę Tomaszowi Brettowi (Triathlon), trenerowi prowadzącemu szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
Za wysokie wyniki sportowe nagrody otrzymali zawodnicy: Mateusz
Sztrauch, Nadia Wielgus, Tadeusz Łaszkiewicz, Tomasz Brett, Jakub
Olczak, Kuba Gajda, Mikołaj Kowalski, Joanna Sołtysiak.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy osiągnięcia w przyszłości tytułu mistrza olimpijskiego.
źródło:UM w Kole