Kolska lecznica dokonała zakupu laparoskopu-histeroskopu wraz z wyposażeniem, na który u schyłku ubiegłego roku Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski i Rada Miejska przekazali 40 tys. zł.
Dyrektor szpitala wystąpiła z prośbą do samorządów o pomoc w zakupie urządzenia niezbędnego do wykonywania zabiegów ginekologicznych i urologicznych na bloku operacyjnym. Kolski samorząd odpowiedział pozytywnie. Wspólnymi siłami udało się wspomóc SP ZOZ w zakupie sprzętu wartego ponad 486 tys. zł.
Laparoskop służy mieszkańcom miasta i powiatu, a kolscy samorządowcy mają satysfakcję, że dołożyli cegiełkę do tak ważnego celu.
źródło:UM w Kole