Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski przyjął ślubowanie nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów drogi zawodowej nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło pięciu nauczycieli kontaktowych ze szkół i przedszkoli, dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego stwierdzono, iż wszyscy nauczyciele którzy złożyli wnioski spełnili wymagania określone przepisami prawa i w dniu 05 sierpnia 2021 r. zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. W związku z powyższym w dniu 30 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Koła uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przyjął ślubowanie według roty określonej w art. 15 Karty Nauczyciela.
źródło:UM w Kole