Dziś Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego odwiedzili przedstawiciele terenowego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Koło zrzesza lokalnych emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawiania ich warunków socjalno-bytowych, organizowania życia kulturalnego i artystycznego dla tej grupy wiekowej. Współpracuje w innymi stowarzyszeniami oraz władzą lokalną. Wskazuje potrzeby uczestników. Aktywnie uczestniczy w kolskich wydarzeniach, szczególnie tych o charakterze patriotyczno-religijnym i kulturalnym.
Dzisiejsze spotkanie w gabinecie burmistrza sprzyjało rozmowom o potrzebach osób będących w jesieni życia. Pokłosiem spotkania było wsparcie finansowe na realizację zadań statutowych związku – Burmistrz Krzysztof Witkowski wraz z Radnym Miejskim Adamem Malińskim przekazali emerytom na ten cel 1.000 złotych.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com