Ponad 2 mln gospodarstw domowych otrzyma bon o wartości 100 zł na zakup dekodera do odbioru naziemnej telewizji. We wtorek Sejm głosami PiS i posłów opozycji uchwalił ustawę. 

Za przyjęciem ustawy, która ustanawia bon na zakup dekodera do odbioru telewizji naziemnej w wysokości 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej, opowiedziało się 424 posłów, przeciw było 16, a 17 wstrzymało się od głosu. 

Bon 100 zł na dekoder
Podczas głosowania posłowie przyjęli dwie poprawki do ustawy zgłoszone przez klub parlamentarny PiS. Jedna z nich doprecyzowuje zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Inna uszczegóławia przepisy dotyczących karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Obie te zmiany pozytywnie zaopiniowała wcześniej sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pozostałe osiem poprawek, które odrzucili podczas głosowania posłowie nie uzyskało poparcia komisji.

Zgodnie z projektem ustawy, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku. Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. Problem wymiany sprzętu dotyczy 2,27 mln gospodarstw domowych.

Nowy standard nadawania telewizji naziemnej
Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap – od 28 marca 2022 roku dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 roku – województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap – od 23 maja 2022 roku – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap – od 27 czerwca 2022 roku – województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

 

fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

RadioZET.pl/PAP