Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole zostały wczoraj oficjalnie otwarte. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, pomimo padającego deszczu, gospodarze, goście uroczystości oraz uczniowie nie odmówili sobie przyjemności pierwszego strzału do bramki! Szkoła posiada obecnie boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej, 2x do koszykówki, 2x do siatkówki oraz kort do tenisa.
Pogoda pokrzyżowała szyki organizatorom. Nauczyciele z wielkim zaangażowaniem przygotowali uczniów do występów i pierwszych sportowych rozgrywek, które nie mogły się odbyć z powodu deszczu. Nic jednak nie było w stanie zakłócić radości towarzyszącej świadomości, że jedna z największych szkół w mieście zyskała nowoczesny kompleks sportowy. – Dziś spełniło się nasze marzenie. Boiska będą służyć kolejnym pokoleniom uczniów. Teraz mamy stały dostęp do pływalni i kompleksu boisk, możemy rozwijać talenty. Dziękuję burmistrzowi, który bardzo zaangażował się w to przedsięwzięcie oraz Radzie Miejskiej, wszystkim, którzy wspierali budowę obiektów, Radzie Rodziców, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom – powiedział dyrektor Marek Kujawa. Do podziękowań przyłączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Antczak dodając, że korzystanie z boisk da wiele radości i uczniom, i nauczycielom. Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski wyjawił, co było dla niego najbardziej motywujące do działania jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. – Uczniowie osobiście prosili mnie o wybudowanie im boisk, a wobec takich próśb nie można przejść obojętnie – przyznał włodarz, dziękując także Posłowi na Sejm RP Leszkowi Galembie za przyznaną z rządowego programu dotację, Radzie Miejskiej za wsparcie inicjatywy, swojemu zastępcy i pracownikom Urzędu Miejskiego. – Życzę dyrektorowi i całej społeczności szkolnej, by obiekty służyły jak najdłużej, i jak najlepiej – dodał włodarz.
Uroczystość zaszczycili obecnością m.in. parlamentarzyści, radni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, prezesi spółek miejskich, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Na ręce dyrektora, oprócz wielu gratulacji, złożone zostały upominki – szczególnie sprzęt sportowy niezbędny do korzystania z obiektów.
Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole stanowią boiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy z wyposażeniem; boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej, 2 boisk do koszykówki, 2 boisk do siatkówki oraz kortu tenisowego z wyposażeniem; zamontowanie piłkochwytów z wyposażeniem o długości 324,6 m.b. i wysokości 6 m; wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe, wykonanie robót w zakresie kanalizacji deszczowej oraz związanych z elektryczną instalacją oświetlenia zewnętrznego, zagospodarowania zieleni wokół boiska i przeniesienie znajdującego się wcześniej w tym miejscu placu zabaw.
Inwestycja została realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z Polskiego Ładu wyniosła 3.147.660,36 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.514.761.51 zł. Głównym wykonawcą była warszawska firma EVERSPORT Sp. z o.o.
źródło:UM w kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com