BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOLE.
Uprzejmie informujemy, iż w załączeniu dostępny jest wykaz znajdujących się w przechowywaniu przedmiotów w Biurze rzeczy znalezionych.
W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole – pokój nr 301, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30
Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
Biuro rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
tel. 632617836 czynne: poniedziałek-piątek od 7.30 – 15.30
źródło: Powiat Kolski
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com