Co zamiast węgla brunatnego? Wypowiedzieć się może każdy

Mieszkańcy sami dobrze wiedzą, jakiej przyszłości chcieliby dla regionu. Ich uwagi są często cenniejsze niż badania naukowe. Dlatego wszyscy są zaproszeni do wzięcia udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym o przyszłości Wielkopolski Wschodniej. Rozmowa z Maciejem Sytkiem, prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Mateusz Kowalik: Trwają prace nad strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r. Jakie znaczenie w jej przygotowaniu będzie miało obywatelskie wysłuchanie publiczne?

Maciej Sytek: Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jest niezwykle istotne. Dzięki niemu docierają do nas informacje, których niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie uzyskać: czy to w badaniach naukowych, czy w procesie organizacyjnym. Wszystkie uwagi traktujemy

poważnie, bo pokazują one, w jaki sposób prowadzić transformację, żeby była ona sprawiedliwa. Dlatego od samego początku prac nad strategią rozwoju staraliśmy się,żeby udział społeczny był jak największy.

Co dalej stanie się z wypowiedziami uczestników wysłuchania?

Wszystkie je przeanalizujemy podczas przygotowywania strategii. Ten etap ma szansę wzbogacić cały dokument, bo dzięki uwagom mieszkańców będziemy mogli wyznaczyć dodatkowe cele i działania. Z tego powodu tak istotne jest, żeby w wysłuchaniu wypowiedziało się jak najwięcej mieszkańców i mieszkanek regionu.

O czym będą mogli mówić uczestnicy?

Wysłuchanie publiczne ma taką formę, która niczego nie zakłada: każdy może wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego, w jakim kierunku powinien iść rozwój Wielkopolskie Wschodniej. Mieszkańcy sami dobrze wiedzą, czego oczekują od władz,które strategię rozwoju będą realizować. I jakiej przyszłości chcieliby dla swojego regionu.

Jak daleko sięga ta przyszłość?Strategia będzie określała nasze perspektywy aż do 2040 r., czyli momentu, w którym zamierzamy osiągnąć neutralność klimatyczną. Elementem strategii jest też sprawiedliwa transformacja i szczególnie interesujące jest to, jak postrzegają ją mieszkańcy i czego od niej oczekują. Ich zdanie pozwoli uzupełnić ją o istotne dla nich kwestie społeczne,środowiskowe czy gospodarcze.

Jak przełoży się to na pieniądze, który region może otrzymać na sfinansowanie planów rozwoju?

Informacje, które zbierzemy od mieszkańców będą kształtować przyszłe działania, na które przeznaczone są ogromne środki z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz innych środków.

A jak komuś nie podobają się kierunek rozwoju regionu?

Będziemy się wsłuchiwać w każdy głos, nawet jeśli będzie on przeciwny procesom, które są tu planowane. Być może wysłuchanie stanie się okazją do rozwiązania wątpliwości dotyczących tego, na czym przyszłe zmiany mają polegać. Najważniejsze jest to, że podczas spotkania nikt nie będzie oceniał wypowiedzi uczestników. Mam nadzieję, że to tym bardziej zachęci mieszkańców do podzielenia się nie tylko swoimi oczekiwaniami, ale i obawami. Każdy kto się zgłosi, ma zagwarantowane, że zabierze głos. A wielokrotnie zdanie mieszkańca jest cenniejsze, niż kogoś, kto zajmuje się tematem zza biurka.

Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne odbędzie się 27 stycznia w formie online. To pierwsze takie wydarzenie, podczas którego mieszkanki i mieszkańcy oraz przedstawiciele różnych środowisk mogą wyrazić swoje opinie, rekomendacje i obawy na temat przyszłości Wielkopolski Wschodniej.

Na spotkaniu każdy będzie mógł przedstawić swoją opinię, ale można zapisać się tylko jako widz. W Wysłuchaniu udział wezmą nie tylko mieszkańcy, ale i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialni za proces sprawiedliwej transformacji i stworzenia wieloletniej strategii rozwoju powiatów: konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego.

Więcej informacji o wysłuchaniu publicznym można znaleźć tutaj.

Żeby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy zarejestrować się pod tym linkiem.

autor:Autor: Mateusz Kowalik, Polska Zielona Sieć

źródło:Kolskiefakty.pl