Nowa prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp;. z o.o.

Po rezygnacji dotychczasowego prezesa MZUK Sp. z o.o. Andrzeja Sobczaka z pełnionej funkcji, stanowisko to, wolą Rady Nadzorczej, objęła pani Agata Majtczak.

Dotychczasowy prezes jako przyczynę rezygnacji z pełnionej funkcji podał względy zdrowotne.

– Rada Nadzorcza, zgodnie z wolą zainteresowanego, odwołała pana Andrzeja Sobczaka z funkcji prezesa i powołała na prezesa zarządu panią Agatę Majtczak, która spełnia wszystkie wymogi ustawowe – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com