Akcja krwiodawstwa w „Kaziku”
7 marca 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kole po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym odbyła się akcja pobierania krwi. Organizatorami akcji byli: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole, Klub Młodzieżowy HDK PCK w Kole, Oddział Rejonowy PCK w Kole oraz Szkolne Koło PCK w LO. Zgłosiło się 71 chętnych, krew pobrano od 50 dawców, co pozwoliło uzyskać prawie 23 litry bezcennego i niezastąpionego leku – krwi.
źródło:Oddział Rejonowy PCK w Kole