Absolutorium dla Wójta Gminy Koło
Na czerwcowej Sesji Rady Gminy w Kole Radni głosowali nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2022.
Udzielenie Wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przedstawiciele Rady Gminy oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Koło złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia.
Wójt przekazał dla Radnych Gminy Koło i wszystkich Pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Sołtysów i Rad Sołeckich
podziękowania za współpracę , cierpliwość i wyrozumiałość, wypełnianie swoich obowiązków z należytą starannością,
dzięki czemu Gmina Koło rozwija się i pięknieje.
źródło:Gmina Koło
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com