90 milionów euro dla wielkopolskiej wsi

Samorząd Województwa Wielkopolskiego kończy realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednocześnie trwają prace związane z uruchomieniem środków nowej perspektywy finansowej. Mowa o około 90 milionach euro w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Fundusze te zostaną przeznaczone na scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, wsparcie infrastruktury na obszarach wiejskich, wdrażanie koncepcji inteligentnych wsi oraz dobrze już znaną inicjatywę LEADER. Ten ostatni obszar wsparcia realizowany będzie przy udziale 30 lokalnych grup działania. Grupy te opracowały swoje strategie, co ważne finansowane z kilku różnych funduszy, dzięki czemu pula środków do dyspozycji będzie odpowiednio wyższa.

Wdrażanie Planu Strategicznego WPR 2023-2027 za pośrednictwem Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest możliwe dzięki umowie delegowania zadań Agencji Płatniczej. W skrócie chodzi o przekazanie uprawnień samorządowi województwa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ogłaszania naborów, dokonywania oceny wniosków, podpisywania umów i rozliczenia projektów w nowej perspektywie finansowej. Dokument został podpisany 19 października 2023 r. przez wicemarszałków Krzysztofa Grabowskiego i Wojciecha Jankowiaka.

– Pierwsze nabory w ramach nowego rozdania środków unijnych powinny odbyć się już w 2024 roku. Na dalszy rozwój wielkopolskiej wsi przewidziano fundusze rzędu 90 milionów euro. To pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie zapominajmy jednak, że do dyspozycji beneficjentów będzie także 50 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – podkreśla wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, odpowiedzialny za nadzór nad prawidłową realizacją PROW 2014-2020 oraz PS WPR 2023-2027 w województwie wielkopolskim.

Podpis: Wicemarszałkowie województwa Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak podpisali 19 października 2023 r. umowę delegowania zadań. Dzięki niej wielkopolski samorząd będzie uczestniczył we wdrażaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.