W 1945 roku część zabudowań była zniszczona, ale szybko się z tym uporano. W 1951 r. nastąpiło upaństwowienie przedsiębiorstwa, ale już w roku 1957 powrócono do spółdzielczej formy własności. Na targach jesiennych w Poznaniu w 1959 zakład otrzymał medal i nagrodę Ministerstwa Handlu Wewnętrznego za wysoką jakość i estetykę opakowania masła. Masło to uzyskało też pierwszą lokatę za jakość w skali kraju. W 1961 uruchomiono własną mieszalnię pasz w Czołowie. Od 1962 masło z Koła trafia na eksport. W 1964 przyłączono OSM w Sompolnie, w 1968 OSM w Kłodawie, a w 1970 OSM w Izbicy Kujawskiej i Dąbiu. Od 1945 r. do lat 70-tych zakładem kierował Bronisław Szymański. 17 lipca 1975 uruchomiono nowoczesną proszkownię mleka i wytwórnię mlekomiksu (mieszanki paszowej mlekozastępczej dla cieląt) w nowej lokalizacji przy ul. Towarowej 6, gdzie powstał cały nowy zakład produkcyjny oraz biurowiec, magazyny, a także budynki mieszkalne dla pracowników.
Kolejne lata przynosiły już tylko wzrost skupu, produkcji i eksportu oraz coraz to nowe medale, nagrody i wyróżnienia dla produktów OSM w Kole.

Jeszcze większy rozwój i umocnienie pozycji jednego z głównych liderów na rynku mleczarskim i spożywczym w Polsce, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole rozpoczęła w roku 1992, gdy funkcję Prezesa Zarządu objął Czesław Cieślak (na zdjęciu), wcześniej zasiadający w Radzie Nadzorczej (w latach 1990-1992 będący jej Przewodniczącym). To właśnie jemu przyszło się zmagać z kłopotami kolskiej spółdzielni w trudnych realiach przemian i wchodzenia w gospodarkę wolnorynkową, ale dzięki trafnym decyzjom udało mu się wprowadzić firmę w XXI wiek i do Unii Europejskiej w świetnej kondycji. Okres jego prezesowania, który trwa do dziś, to czas wielu dużych inwestycji (m.in. budowa nowej proszkowni mleka – 2008 r., budowa nowoczesnej zakładowej oczyszczalni czy kotłowni gazowo-olejowej) oraz przejęć innych spółdzielni przez OSM w Kole (2000 r. – Ostrzeszów, 2006 r. – Kępno, 2007 r. – Grodków, 2019 r. – Ostrów Wielkopolski). Znacznie powiększono obszar skupu, ilość skupowanego mleka oraz poszerzono zbyt. Pojawiła się duża gama nowych produktów.

W obecnym czasie zakład nadal zwiększa skup mleka, instaluje nowoczesne linie technologiczne, corocznie zwiększa eksport. Daje to poważne podstawy do twierdzenia, że OSM w Kole jest na dobrej drodze rozwoju, co dobrze rokuje wejściu w kolejne stulecie działalności i funkcjonowaniu spółdzielni przez kolejne przynajmniej 100 lat.

(na podstawie: „Koło – rozwój miasta 1948-1978” J. Gradziński, R. Pilarski; J.S. Mujta „Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole 1930-2000” oraz A. Wysocka „Z dumą w XXI wiek – 80 lat Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole”)

źródło:OSM w Kole

 

 

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com