90 LAT OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W KOLE

Z inicjatywą założenia spółdzielni wyszedł przedwojenny starosta powiatowy Karol Woyciechowski. Jednak grunt pod to przedsięwzięcie przygotował już jego poprzednik Michał Słomiński. Ale to ówczesny burmistrz Dąbia Władysław Zalewski podczas obrad Kolskiego Sejmiku Powiatowego w dniu 22 lipca 1930 roku wygłosił przemówienie na temat potrzeby rozwoju spółdzielczości mleczarskiej i powiadomił członków Sejmiku o pomyśle powołania spółdzielni mleczarskiej w Kole. Na tej podstawie radni powiatowi podli uchwałę o delegowaniu swoich przedstawicieli na zebranie założycielskie spółdzielni.

Już 2 sierpnia 1930 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Czołowo (z siedzibą w Kole) odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, w którym wzięło udział 41 osób. Przewodniczącym zgromadzenia został Jerzy Sokolnicki z Powiercia. Poniżej przedstawiamy fotokopię pierwszej strony protokołu z tego historycznego Walnego Zebrania, które dało początek 90 lat działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.

źródło:Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com