Święto zjednoczonej Europy. Pamiętajmy, że jako miasto, również korzystamy ze środków unijnych, m. in. na budowę ciepłowni geotermalnej, przebudowę oczyszczalni, czy budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

źródło:Krzysztof Witkowski