Co roku, 9 maja obchodzimy Dzień Europy. To święto upamiętniające tzw. Plan Schumana.

9 maja 1950 r. Robert Schuman, będący wówczas francuskim ministrem spraw zagranicznych, przedstawił plan utworzenia nowej wspólnoty europejskiej, której celem miała być współpraca w zakresie produkcji węgla i stali. Plan ten był przejawem dążenia do gospodarczego zjednoczenia Europy po zakończeniu II wojny światowej oraz do poprawy sytuacji ekonomicznej.

Na podstawie Deklaracji Schumana w 1951 r. powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Ta ponadnarodowa instytucję stała się zalążkiem Unii Europejskiej.

foto:Senat RP

źródło:Kolskiefakty.pl