Miasto Koło otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 9️ milionów 9️0️0️ tysięcy na kompleksową rewitalizację Parku 600-lecia!

foto:Kerria/UM w Kole