84. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Druga wojna światowa rozpoczęta niemiecką napaścią 1 września 1939 r. była największą katastrofą w dziejach Polski. Jej skutkiem były olbrzymie straty ludnościowe i materialne, w tym niepowetowane zniszczenia dóbr kultury. Kraj wyłonił się z niej w innym kształcie terytorialnym, ustrojowym, demograficznym.

Rok 1942 – zwłaszcza druga połowa – okazał się najkrwawszym okresem zagłady Żydów polskich; większość straciła życie przed jego końcem. W sumie mordu Żydów polskich Niemcy dokonali w ciągu zaledwie 28 miesięcy – od lipca 1941 r. do listopada 1943 r. W 1944 r. istniało już tylko jedno większe skupisko Żydów, jakim było getto łódzkie, którego ostateczna likwidacja nastąpiła w sierpniu 1944 r. Na terenach Polski okupowanych przez Niemców przeżyło kilkadziesiąt tysięcy Żydów ,którzy przetrwali w ukryciu w partyzantce lub niemieckich obozach pracy. Kwitnąca przez osiemset lat cywilizacja Żydów polskich przestała istnieć.