Umowy na prawie 7 mln zł dla Powiatu Kolskiego podpisane 
W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość podpisania umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Kolski na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w 2021 r. otrzyma aż 6.882.143 zł na inwestycje pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz – Dziwie – Nowa Wieś Wielka – etap 1 – kwota dofinansowania: 4.838.396 zł
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów – kwota dofinansowania: 2.043.747 zł
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole