50 milionów złotych dla sektora publicznego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji!
Domy studenckie, schroniska dla nieletnich, ośrodki pomocy społecznej, a także budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej takie jak: urzędy, uczelnie, przedszkola, publiczne biblioteki oraz inne budynki użyteczności publicznej, mogą liczyć na wsparcie finansowe projektów dotyczących kompleksowej termomodernizacji
i uzyskać min. 70 % dofinansowania z Unii Europejskiej.
Takie wsparcie jest możliwe dzięki środkom przeznaczonym dla Wielkopolski Wschodniej
z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Nabór wniosków na kompleksową modernizację energetyczną budynków sektora publicznego potrwa od 7 sierpnia do 31 października br.
W ramach ogłoszonego konkursu o unijne wsparcie mogą ubiegać się m.in: jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, klastry, organizacje badawcze, partnerstwa publiczno-prywatne, uczelnie, działające na terenie Wielkopolski Wschodniej obejmującej miasto Konin, powiat koniński, kolski, słupecki i turecki
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 10.6 to 1 mln zł.
Beneficjenci będą mogli sfinansować m.in. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, zmodernizować system grzewczy, zainstalować systemy wentylacji
i klimatyzacji, instalację OZE na potrzeby modernizowanego budynku, wymianę oświetlenia czy zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią.
Szczegóły oraz pełna dokumentacja dotycząca naboru znajdują się na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
NABÓR nr FEWP.10.06-IZ.00-001/23 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/453
Dnia 28 sierpnia br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) we wdrażaniu środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.6, które odbędzie się w Sali bankietowej Factoria.
Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną zamieszczone na stronie www.arrtransformacja.org.pl, na której również na bieżąco aktualizowane są informacje o naborach oraz planowanych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów Priorytetu 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej.