Świętowaliśmy Złote Gody!
50-lecie trwałości związku małżeńskiego świętowało pięć par małżeńskich. Jubilaci uroczyście, w kolskim ratuszu, odebrali z rąk Burmistrza Miasta Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego medale – nadane przez Prezydenta RP. Złote Gody w opinii kolskiego włodarza są szczególnej wagi wydarzeniem, a Jubilatom należą się słowa uznania i szacunek za dotrzymanie przed laty złożonej przysięgi.
Radość z okazji świętowania 50. rocznicy ślubu (oraz jeszcze znamienitszych, nawet 60.) była udziałem Państwa: Lili i Mariana Augustyńskich, Elżbiety i Witolda Kwiatkowskich, Teresy i Jana Gębków, Kazimiery i Antoniego Żywańskich oraz Niny i Mirosława Kazimierskich, którzy przed półwieczem powiedzieli sobie „tak” i słowa dotrzymali.
Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski wręczył dostojnym Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP, legitymacje, kwiaty oraz listy okolicznościowe i z serca gratulował wytrwałości i poszanowania najwyższej wartości, jaką jest rodzina.
źródło:UM w Kole