50-lecie trwałości związku małżeńskiego świętowali Państwo Teresa i Jerzy Znajewscy, Irena i Bronisław Witkowscy oraz Mirosława i Mieczysław Kokocińscy.
Jubilaci uroczyście, w sali ślubów w ratuszu, odebrali z rąk Burmistrza Miasta Koła dra Krzysztofa Witkowskiego medale nadane przez Prezydenta RP. Otrzymali także legitymacje, kwiaty i szczere gratulacje z okazji tak pięknej rocznicy. Złote Gody w opinii kolskiego włodarza są ważnym wydarzeniem, a Jubilatom należą się słowa uznania i szacunek za dotrzymanie przed laty złożonej przysięgi.
źródło:UM w Kole

Leave a comment