Na majowe święta narodowe otrzymaliśmy dobrą wiadomość. W ramach projektu adaptacji zabytkowego budynku „Sejmiku” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych otrzymaliśmy z Programu „Ochrona Zabytków” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotację w wysokości 350 tysięcy zł na realizację pierwszego etapu tego zadania (wzmocnienie konstrukcji fundamentów, stropów i murów, wykonanie pokrycia dachu, izolację ścian piwnic i instalacji grzewczej). Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Serdecznie  dziękujemy wszystkim, którzy inspirowali, wspierali i mobilizowali nas radą, pomocą i dobrym słowem w skutecznym opracowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

źródło:MTC w Kole