W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Na ten cel przeznaczono ok. 327 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wsparcie jest udzielane we wszystkich województwach w ramach 16 projektów wybranych w trybie nadzwyczajnym na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

– Cieszę się, że będziemy dalej realizować dobrą politykę, która przede wszystkim służy drugiemu człowiekowi. Jako rząd mamy obowiązek, by zadbać o osoby słabsze, potrzebujące pomocy – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

MRPiPS planuje objąć wsparciem 824 Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez gminy i powiaty oraz ponad 82 tys. mieszkańców i ponad 41 tys. pracowników DPS.

Podpisano już wszystkie umowy o dofinansowanie projektów, które będą realizowane w każdym województwie przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Pomoc finansowa będzie przekazywana podmiotom prowadzącym Domy Pomocy Społecznej w formie grantów, m.in. na:

  • dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatków dla pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej (przede wszystkim opiekunów i pracowników gospodarczych),
  • zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19,
  • doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, w tym zakup m.in. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów i mydeł dezynfekcyjnych, butów jednorazowych, pościeli jednorazowej oraz termometrów bezdotykowych, urządzeń do ozonowania, lamp bakteriobójczych, koncentratorów tlenu z wyposażeniem,
  • zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w domach pomocy społecznej, np. opiekunów, rehabilitantów,
  • zaangażowanie wolontariuszy do pracy w DPS (w tym zakup środków ochrony indywidulanej oraz koszy ubezpieczenia tych osób),
  • przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny,
  • zakup usługi noclegu i wyżywienia dla osób przebywających w DPS oraz osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Wideo

źródło:gov.pl/Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com