31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem:
Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich – małych i dużych!
Ostatni finał związany był z okulistyką dziecięcą. Nadchodzący ma na celu wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. Dlaczego Fundacja zainteresowała się walką z sepsą? Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy dochodzi do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP tej problematyce chce poświęcić 31. Finał.
W Finał tradycyjnie już zaangażuje się nasze miasto, przy Komendzie Hufca ZHP (ul. Blizna 45) został utworzony Kolski Sztab WOŚP. Sztabowi szefuje Lech Brzeziński.
Osoby zainteresowane kwestowaniem mogą zgłaszać się do siedziby sztabu od 2 do 9 grudnia br. (od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00) po odbiór ankiet dla wolontariuszy.
W tym roku kwestować będzie 175 ochotników.
Uwaga! Podmioty zainteresowane sztabowymi puszkami stacjonarnymi proszone są o kontakt pod nr tel. 506 184 133.
O wszystkich sprawach dotyczących organizacji Finału będziemy informować na bieżąco!
źródło:Sztab WOŚP Koło