W roku 2021 w ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie w wysokości 30.000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole (ZOEW) na zakup nowoczesnego sprzętu, który posłuży uczniom i nauczycielom oraz uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole