27 maja Kolskie Wodociągi, świętowały 10 lecie Spółki oraz Dzień Pracownika Komunalnego.
W uroczystości poza obecnymi pracownikami wzięli udział również pracownicy emerytowani oraz zaproszeni Goście, którym dziękujemy za miłe słowa oraz upominki. Na naszej uroczystości gościliśmy Pana Dr Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła, Panią Ewę Lewicką Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Panią Monikę Dragan PSSE, Panią Agatę Majtczak Prezes MZUK w Kole, Panią Aleksandrę Rytelewską Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Robert Andre Prezesa ANDRE Abrasive Articles, Pana Łukasza Olejnika Szef działu Produkcji Geberit Koło, oraz Zbigniewa Wojciechowskiego Kierownika w MZEC w Kole.
Uroczystość rozpoczął Prezes Zarządu Robert Gajda od powitania wszystkich obecnych, a następnie przedstawił historię utworzenia Spółki oraz plany na przyszłość. Kolejnym punktem było wręczenie wraz z Burmistrzem Miasta Krzysztofem Witkowskim wyróżnień pracownikom uczestniczącym w przekształceniu zakładu.
Teraz trochę o historii Spółki
W dniu 25 kwietnia 2012 roku Uchwałą Nr XX/170/2012 Rada Miejska Koła zdecydowała o przekształceniu zakładu budżetowego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na bazie majątku zakładu budżetowego dnia 1 października 2012 roku została podpisana umowa założycielska spółki, w której Gmina Miejska Koło objęła wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki (tzn. stała się jej jedynym właścicielem). Spółka przejęła wszystkie należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością.
Zmiana formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego pozwoliła na uzyskanie osobowości prawnej, tym samym umożliwiając efektywniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez możliwość wykonywania usług oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na planowane inwestycje.
Dziękujemy ówczesnym władzą a w szczególności byłemu Burmistrzowi Mieczysławowi Drożdżewskiemu za tą ważną choć na tamte czasy niepopularną decyzję, krytykowaną przez niektóre media i organizację. Ale jak widać był to ruch dobry, który pozwolił firmie na rozwój i pozyskiwanie środków. Dzięki tej decyzji mamy nowoczesną Stację Uzdatniania Wody a za chwilę będziemy mieć jedną z najnowocześniejszych Oczyszczalni Ścieków. To wszystko z Funduszy Unijnych, których jako zakład budżetowy byśmy nie uzyskali.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, miłą atmosferę oraz do zobaczenia.
źródło:MZWiK w Kole