Szanowni Państwo,
W dniu 1 grudnia 2020 r. mija 25 lat odkąd Miejski Zakład Energetyki Cieplnej z zakładu budżetowego, w wyniku przekształcenia, stał się spółką prawa handlowego. Z Aktu Założycielskiego Spółki dowiadujemy się, że zadaniem Spółki „jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości i powszechnej dostępności dostaw energii cieplnej dla miasta Koła”. Cel ten realizowany jest zarówno przez władze Spółki jak i jej pracowników od chwili jej powołania.
Minione 25 lat to czas niezwykle dynamicznych wydarzeń, które zmieniły tę spółkę. W dwudziestopięcioletniej historii było wiele punktów zwrotnych, które na wielu różnych płaszczyznach odcisnęły swój trwały ślad i pozostają w pamięci zarówno pracowników spółki jak i jej kontrahentów. Zmiany, o których mowa zachodziły nie tylko w warstwie technicznej, choć tutaj postęp jest najbardziej widoczny, ale także w warstwie organizacji pracy w zakresie finansów i księgowości, a także, co chyba najważniejsze, w warstwie racjonalnego zużycia paliw i ochrony środowiska naturalnego.
Obecnie Nasza miejska Spółka ciepłownicza stoi u progu największej zmiany jaka zajdzie od chwili powstania zorganizowanego ciepłownictwa w Naszym mieście. Mowa tutaj o budowie ciepłowni geotermalnej, która w niedługiej przyszłości będzie podstawowym źródłem ciepła w systemie ciepłowniczym Naszego miasta. Zapewniam Państwa, że wspólnie z panem Burmistrzem Krzysztofem Witkowskim dokładamy wszelkich starań, aby to jakże ważne, potrzebne i oczekiwane przedsięwzięcie stało się faktem.
W dzisiejszych czasach trudno byłoby znaleźć osobę, która nie zdawałaby sobie sprawy z konieczności ochrony powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dlatego budowa ciepłowni jest tak niezwykle istotna i będzie wpływać pozytywnie na zdrowie Nas wszystkich. Jako prezes Spółki mam świadomość, że budowa nowoczesnego źródła ciepła nie jest przedsięwzięciem, które rozwiąże wszystkie problemy związane z czystym powietrzem w mieście. Ponieważ, o ile emisje zanieczyszczeń w Spółce są i będą pod ścisłą kontrolą, o tyle rozproszone zanieczyszczanie powietrza pochodzące z przydomowych źródeł ciepła (tzw. niska emisja) jest bardzo trudno kontrolować. To, że trudno je kontrolować nie znaczy, że go nie ma i każdy z Nas mieszkańców doskonale zdaje sobie sprawę, że chcąc nie chcąc pada „ofiarą” zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji szczególnie w tzw. sezonie grzewczym. Wychodząc naprzeciw temu, MZEC aktywnie włącza się w rozwiązanie tego problemu poprzez intensywną rozbudowę sieci ciepłowniczej, która sukcesywnie będzie obejmowała swoim zasięgiem coraz większą ilość obiektów na terenie Naszego miasta. Spółka w 2020 r. przyłączyła do sieci rekordową liczbę nowych odbiorców. Przyłączone zostały 42 obiekty z czego 35 na samym osiedlu Płaszczyzna i kilka w innych rejonach miasta. W tym miejscu warto zauważyć i zdać sobie sprawę, że w związku z powyższym około 40 kominów, które mówiąc w uproszczeniu, mogły przyczyniać się do smogu w Naszym mieście, nie będzie tego czynić.
Jestem głęboko przekonany, że kierunek, który obraliśmy, wraz z panem Burmistrzem, jest właściwy, a efekty podejmowanych działań w najbliższym czasie będą coraz bardziej zauważalne. Budowa ciepłowni geotermalnej bez wątpienia spowoduje spektakularne zmniejszenie emisji CO2, natomiast przyłączanie nowych odbiorców do sieci cieplnej wpłynie bezpośrednio na zmianę jakości powietrza w mieście dzięki zmniejszeniu smogu. Bardzo cieszy i buduje mnie zaangażowanie oraz wsparcie jakiego doświadczam przede wszystkim od p. Burmistrza Krzysztofa Witkowskiego oraz radnych Rady Miejskiej w zakresie realizacji wspomnianych wyżej inwestycji.
Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy doceniają wysiłek całej załogi MZEC Sp. z. o. o., która najlepiej jak potrafi realizuje postawione przed nią zadanie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Naszego wspaniałego miasta. Myślę, że jest się z czego cieszyć i co świętować i choć zawsze pozostaje pewien niedosyt przez fakt, że nie wszystko da się zrobić od razu i za jednym zamachem, to mam jednak nadzieję, że następne lata będą równie owocne co minione 25 lat.

Z poważaniem.

Przemysław Stasiak

źródło:MZEC w Kole

Leave a comment