22 marca – Światowy Dzień Wody pod hasłem „Docenianie wody”
Czy wyobrażasz sobie, że zacznie brakować wody tak bardzo, że dostępna będzie tylko przez krótki czas w ciągu dnia, lub nawet … kilka razy w tygodniu? 👀
lub, że na drugi brzeg Warty będzie można przejść jedynie w kaloszach?
To nie przelewki!
Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro.
Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem.
Obecnie ponad 2 miliardy ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy!!
 W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%.
 Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji   będzie zagrożona jej deficytem.
 Doceniaj wodę, nie dziś, lecz cały rok, na okrągło!
 Specjalnie z okazji Światowego Dnia Wody, dziś o godzinie 10:00 ogłosimy konkurs, w którym do   wygrania będzie najnowsza książka „WODA” autorstwa Pawła Młodkowskiego.
źródło:Zespół Parków Krajobrazowych Województwa wielkopolskiego