Corocznie, 2 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ w 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.
Dzień sprzyja promowaniu postawy otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.
źródło:UM w Kole