2 kwietnia jest dla nas Polaków szczególnym dniem ze względu na Wielki Piątek, ale i nie tylko. Dokładnie 16 lat temu, o godz. 21:37 odszedł do Domu Ojca, tak bardzo umiłowany przez ludzi na całym świecie nasz rodak, Papież Jan Paweł II. Dziś to w 16. rocznicę śmierci Papieża, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba wraz z Starostą Kolskim Robertem Kropidłowskim i Sekretarzem Powiatu Arturem Szafrańskim złożyli przy Obelisku św. Jana Pawła II wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz aby uczcić pamięć Wielkiego Polaka.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole