W dniu wczorajszym tj., 1 marca wyremontowany oddział chirurgii szpitala kolskiego dzięki wsparciu spółki państwowej KHBC wzbogacił się o 15 nowoczesnych szpitalnych łóżek, o wartości 105.000 zł. Prezes KHBC Grzegorz Fiałkowski przekazał darowiznę na „ręce” Dyrektora SP ZOZ Iwony Wiśniewskiej, w obecności Posła na Sejm RP Leszka Galemby, Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego, Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego, Ordynatora dr n.med. Andrzeja Kręgla, Pielęgniarki Oddziałowej Grażyny Szymczak oraz Radnego Powiatowego Mariusza Kozajdy.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole