13 czerwca przypada Święto św. Antoniego z Padwy – tego dnia na Msze Odpustowe zapraszają kolscy zakonnicy!
Zgodne z kolską tradycją, tego dnia dzieci otrzymają specjalne błogosławieństwo, a przyniesione lilie, będące symbolem niewinności, zostaną poświęcone.
Porządek Mszy św. w dn. 13 czerwca br. w Klasztorze Ojców Bernardynów przedstawia się następująco: godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 16.00 i 17.30.
Św. Antoni z pochodzenia był Portugalczykiem. Był franciszkaninem, wybitnym teologiem, prezbiterem i doktorem Kościoła. W 1232 roku Papież Grzegorz IX zaliczył Go w poczet świętych. Przypisuje mu się wiele cudów, dzięki którym jest czczony i uwielbiany na całym świecie. Jest patronem rzeczy zgubionych oraz opiekunem ludzi i zwierząt gospodarskich. Święty jest przedstawiany z małym Jezusem z Nazaretu na ręku.