11 Listopada w Kolskim LOK
Po Hymnie strzelano do tarczy i rzucano granatami
W 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę w 1918 Roku Urząd Miejski w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych oraz Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” zaprosili 11 Listopada 2022 r. do Klubu LOK przy ul. Pułaskiego 8 kolskie dzieci oraz młodzież na dwubój sportowo/obronny o Puchar Burmistrza Miasta Koła. Zgłosiło się 15 osób w wieku 9-16 lat (w tym 3 dziewczyny). Po powitaniu grupy przez kierownika Klubu LOK, dla uczczenia tak ważnej historycznej daty w dziejach naszej państwowości, odśpiewano nasz Hymn Narodowy. Ponieważ w grupie było 2 młodych Ukraińców, oni także odśpiewali swój Hymn Narodowy . Historię wydarzeń sprzed 104 laty na terenie naszego miasta w dniu 11 listopada 1918 r. opowiedział dyrektor Kolskiego Muzeum Tomasz Nuszkiewicz. Przybliżył on wiele mało znanych ciekawostek z tamtego okresu. Prezes ZP LOK w Kole kpt Ireneusz Wojtysiak wspomniał o ważności kultywowania przez nas Polaków tego Narodowego Święta Niepodległości i zapowiedział rozpoczęcie dwuboju tj. strzelanie z pneumatyka do tarczy oraz rzuty granatem do celu. Każdy z zawodników oddał po 8 strzałów z odległości 10 metrów od stanowiska strzeleckiego. W kategorii dziewcząt z 21 pkt zwyciężyła 11 letnia Magdalena Ćwiek z Polic Średnich (gm. Kościelec) przed 13 letnią Anią Bartosik z Koła wystrzelała 16 pkt. Poza konkurencją 16 letnia Alicja Jurkiewicz z Koła wystrzelała 35 pkt. W kategorii chłopców z 43 pkt zwyciężył 12 letni Michał Sochacki przed 10 letnim Piotrem Jurkiewiczem trafił on 39 pkt. Na III m-ce z 35 pkt wstrzelił się 11 letni Alan Brzoski. A kolejni to młodzi strzelcy z Ukrainy 14 letni Aleksander Sotnik z Kamienia Podolskiego z 31 pkt. i 12 letni Jatskif Gieorgij z Odessy z 28 pkt . Następni to: z 25 pkt 9 letni Ilek Maciej i Natan Wojewoda a tuż za nimi z 20 pkt 12 letni Ernest Bień i z 18 pkt 11 letni Szymon Strzeliński. W rzutach granatem F-1 do celu wśród dziewcząt zwyciężyła z 5 trafieniami Magdalena Ćwiek przed Anią Bartosik 3 trafienia i przed Alicją Jurkiewicz z 2 trafieniami. Spośród chłopców 7 trafień miał Aleksander Sotnik przed Jatskifem Gieorgijem i Michałem Sochackim uzyskali oni po 6 trafień. Kolejni zawodnicy to po 4 pkt Ernest Bień, Alan Brzoski, Maciej Ilek i Natan Wojewoda oraz Piotr Jurkiewicz. Komisja pod kierownictwem Andrzeja Kowalskiego prowadzącego konkurencje dwuboju wspieranego przez Jarosława Grochocińskiego i Artura Ćwieka ustaliła zwycięzców: w kategorii dziewcząt puchar za I m-ce uzyskała Magdalena Ćwiek, za II m-ce Anna Bartosik. W kategorii chłopców puchary za I m-ce uzyskał Michał Sochacki, za II m-ce Piotr Jurkiewicz za III m-ca Alan Brzoski oraz Aleksander Sotnik. W kategorii „Młodzik„ do lat 9 puchary uzyskali Natan Wojewoda i Maciej Ilek. Puchary ufundowane przez Urząd Miejski w Kole w imieniu Burmistrza Koła dr Krzysztofa Witkowskiego wręczał zwycięzcom Prezes ZP LOK w Kole kpt Ireneusz Wojtysiak. Wszyscy zawodnicy otrzymali również i okazjonalne pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Muzeum Technik Ceramicznych. Posiłek uczestnikom: ciepłe serdelki, bułeczki, herbatę ufundowane przez Radną Rady Miejskiej Koła Teresę Brzoską przygotowały Małgorzata Stężewska wspólnie z Alicją Szymczyk. Uczestnicy dwuboju obdarowani zostali również i paczkami pierników. Dziękujemy Pani Tereso. Państwo Ćwiek z Polic Średnich w gminie Kościelec podarowali dzieciom jabłka, cukierki i ciasta, za które również Serdecznie Im Dziękujemy. Zorganizowany przez LOK dwubój w tak ważnym dla Polaków dniu, była to wspaniała lekcja edukacyjna z historii Polski, krzewienia patriotyzmu do Naszej Ojczyzny, uczenia koleżeńskości w sportowej rywalizacji a także i nabywania umiejętności proobronnych przez młodych mieszkańców naszego miasta – podsumował dwubój kpt(r) mgr inż. Ireneusz Wojtysiak.
Tekst i Foto: Ryszard Borysiewicz