Kim jesteśmy?

Przekazujemy gruntowne podstawy szwedzkich przepisów prawa podatkowego.

Dzięki znajomości przepisów prawa podatkowego, członkowie stowarzyszenia mogą prowadzić swoje działalności bardziej świadomie na terenie Szwecji i podejmować lepsze decyzje dotyczące finansów. Zajmujemy się doradztwem podatkowym i ekonomicznym pomiędzy klientem, a systemem prawnym w Szwecji w celu budowania trwałych i skutecznych rozwiązań w administracji przedsiębiorstw.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Poszukujesz nowych kontrahentów? Chcesz zwiększyć widoczność własnej firmy poprzez przynależność do elitarnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców? Dobrze trafiłeś...

Na co dzień zajmujemy się księgowością, doradztwem ekonomicznym oraz szeroko pojętym marketingiem, wspierając głównie polskich przedsiębiorców, wykonujących swoje usługi na terenie Szwecji. Pomysł założenia stowarzyszenia, które będzie miało na celu zrzeszenie polskich przedsiębiorców powstał na skutek przeprowadzonych przez nas badań rynkowych. Analizując stopień znajomości szwedzkich przepisów prawa podatkowego przez polskich przedsiębiorców zauważyliśmy duże braki, które wynikają zazwyczaj z bariery językowej, ale również braku dostępu do informacji – przez to, takie przedsiębiorstwa stają się mniej konkurencyjne, a co za tym idzie narażone są na wysokie kary finansowe. Stąd właśnie pomysł i inicjatywa naszej działalności jako stowarzyszenia, czyli walki z barierami rynkowymi.

Statut stowarzyszenia

Nazwa stowarzyszenia to Polscy Przedsiębiorcy w Szwecji – KRONA. Stowarzyszenie ma siedzibę w Malmö.

Celem stowarzyszenia jest promocja Polskich przedsiębiorstw, które chcą prowadzić działalność gospodarczą lub pracować na terytorium Szwecji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji w tym zakresie, dostarczanie aktualnych informacji oraz niezbędnych kontaktów.

Stowarzyszenie ma charakter publiczny. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto wyraża zgodę i akceptację warunków ujętych w statusie Stowarzyszenia oraz wniesie opłatę członkowską. Opłata członkowska ustalana jest na dorocznym spotkaniu. Członkowie mają prawo uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie seminariach informacyjnych. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli w opinii zarządu lub innych członków, podmiot reprezentowany przez członka Stowarzyszenia będzie działał niezgodnie z przepisami. Odebranie członkostwa może nastąpić niezwłocznie, a koszty członkowskie nie zostaną zwrócone.

Walne zebranie członków stowarzyszenia odbywać się będzie raz w roku. Członkowie Stowarzyszenia będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem o spotkaniu, którego głównym celem będzie przygotowanie planu seminariów na kolejny rok, planowanie strategii rozwoju, omawianie bieżących problemów.

Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym walnym zgromadzeniu. Do zakresu działania Prezesa zarządu należy w szczególności kierowanie pracami zarządu, przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej, kierowanie opracowaniem planów strategicznych kształtujących kierunki rozwoju Stowarzyszenia. Decyzje zarządu wymagają większości głosów przy obecności co najmniej dwóch osób. Osobą uprawnioną do podpisów i zawierania umów jest Prezes Zarządu. Jest on również upoważniony do zawierania umów jak i składania podpisów w imieniu stowarzyszenia.

Obowiązujący rok podatkowy 01/05/2019 – 30/04/2020. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej wybierana jest jedna osoba na stanowisko audytora, którego sprawozdanie z badania musi zostać złożone nie później niż do 30-września 2020.

Wszelkie decyzje podejmowane są w drodze głosowania. Każdy człowiek Stowarzyszenia ma prawo głosowania. Podczas głosowania członkowie mają decydujący głos.

Zmiany obecnego statusu mogą zostać dodane po dwóch kolejnych spotkaniach, w odstępie co najmniej jednego miesiąca, z których jedno spotkanie będzie Walnym Zgromadzeniem, a zmiana będzie przegłosowana przez co najmniej 2/3 głosów. Wnioski o zmianę statutu mogą być składane na piśmie zarówno przez członków, jak i zarząd Stowarzyszenia.

Do rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest rezygnacja Zarządu. Pozostałe aktywa Stowarzyszenia, po spłaceniu długów i roszczeń wobec Stowarzyszenia, zostaną wykorzystane na cele charytatywne, o których wcześniej zdecyduje zarząd Stowarzyszenia.
Dołącz do nas i korzystaj:
z biuletynu z poradami finansowymi, informacji o nadchodzących seminariach, otrzymuj zniżki na konsultacje i seminaria.

ZAPISZ SIĘ
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com