1 marca 2024 roku w Kole odbyła się uroczystość otwarcia ciepłowni geotermalnej w Kole. Ciepłownia w Kole to ósma tego typu instalacja w Polsce. Inwestycja ta jest częścią szerszego planu rozwoju geotermii w Polsce, którego celem jest uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny i gaz ziemny. W wydarzeniu udział wzięli honorowi goście: Paulina Hennig-Kloska – Minister Klimatu i Środowiska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos – Wiceminister Klimatu i Środowiska – Główny Geolog Kraju, Edmund Barć – Generalny wykonawcy budowy, współwłaściciel firmy Inżynieria Rzeszów, Andrzej Mucha – Prezes Zarządu Energy Solutions w Tarnowie, Stanisław Niedbalec – Prezes Zarządu Exalo, wykonawca otworu GT-2, dr inż. Piotr Długosz – Prezes Zarządu firmy PROINSOL, Robert Gajda – zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Paweł Augustyn – zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dr Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła, Przemysław Stasiak – Prezes Zarządu GEOTERMIA KOŁO, Jerzy Danielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermia Koło, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał Prezes Geotermia Koło Przemysław Stasiak, który podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla miasta i całego regionu. Wyraził również wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski zwrócił uwagę na ekologiczne aspekty geotermii i korzyści, jakie przyniesie ona mieszkańcom. Podkreślił również, że budowa ciepłowni to ważny krok w kierunku rozwoju miasta. W swoim przemówieniu Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska podkreśliła znaczenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Budowa ciepłowni geotermalnej w Kole dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja ta pokazuje, że geotermia jest realną alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii i może przyczynić się do budowy czystej i bezpiecznej energetyki Polski.

 

Źródło: Kolskiefakty.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com