MIASTO KOŁO

Od dzisiaj w Kole – darmowa taksówka dla seniora

Od dzisiaj w Kole – darmowa taksówka dla seniora Kolski burmistrz Krzysztof Witkowski wyszedł z kolejną inicjatywą senioralną dla mieszkańców, którzy ukończyli 70 lat i uruchomił pilotażowy projekt „Taksówka dla seniora w Kole”. Już od dzisiaj 70-letni oraz starsi mieszkańcy Koła (samodzielnie lub z opiekunem) mogą korzystać z bezpłatnej usługi transportowej. Przejazdy bezpłatną taksówką na terenie miasta odbywają się w…

Czytaj więcej

Nowe parkingi w Kole

Nowe parkingi w Kole W ostatnich latach, w ramach realizacji Miejskiego Programu Budowy i Remontów Parkingów i Dróg Osiedlowych, zakładającego przeprowadzenie szeregu inwestycji na drogach wewnętrznych oraz budowę parkingów tam, gdzie były one najbardziej potrzebne – powstało kilka nowych miejsc postojowych. Między innymi przy ul. Opałki, Chrobrego czy Wojciechowskiego. W planie wydatków majątkowych na bieżący rok znajdują się 3 kolejne…

Czytaj więcej

MZUK w Kole – zakup zamiatarki Boschung S3

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole zakupił nową zamiatarkę Boschung S3, która usprawni sprzątanie ulic miasta. Maszyna o wartości 107 tys. zł brutto została sfinansowana ze środków własnych MZUK. Agata Majtczak, prezes MZUK podkreśliła, że nowa zamiatarka to odpowiedź na rosnące potrzeby miasta.”Zamiatarka Boschung S3 będzie służyć do omiatania ulic miejskich, chodników i wąskich uliczek. Jest to niezwykle zwrotny i…

Czytaj więcej

Podpisanie umowy na rewitalizację Parku 600 – lecia w Kole

Podpisanie umowy na rewitalizację Parku 600 – lecia w Kole Dziś Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski podpisał z konińską firmą Szymon Rąpel „SZART” umowę na rewitalizację największego kolskiego parku – Parku 600-lecia. Na zadanie Miasto Koło  pozyskało z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dofinansowanie w wysokości 9.900.000,00 zł. Koszt wykonania Umowy to 8.792.040,00 zł brutto. – – – –

Czytaj więcej

Otwarcie ciepłowni geotermalnej w Kole

1 marca 2024 roku w Kole odbyła się uroczystość otwarcia ciepłowni geotermalnej w Kole. Ciepłownia w Kole to ósma tego typu instalacja w Polsce. Inwestycja ta jest częścią szerszego planu rozwoju geotermii w Polsce, którego celem jest uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny i gaz ziemny. W wydarzeniu udział wzięli honorowi goście: Paulina Hennig-Kloska – Minister…

Czytaj więcej

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com