29 lipca 2020 roku ogłosiliśmy wyniki naboru wniosków do Programu „Sportowe Wakacje+”. Na realizację kolejnego – po wyborze operatora krajowego – etapu programu Ministerstwo Sportu przeznaczyło kwotę 6 761 668 zł.

– Zainteresowanie Programem „Sportowe Wakacje+” przerosło nasze oczekiwania. Do Ministerstwa trafiły wnioski na łączną kwotę ok. 56 milionów złotych. To dla nas ważny sygnał, że jest ogromne zapotrzebowanie dofinansowanie takich inicjatyw jak: obozy, turnieje, zajęcia czy eventy sportowe. W przyszłym roku planujemy zwiększenie budżetu na realizację „Sportowych Wakacji +”, by wesprzeć jeszcze więcej tego typu przedsięwzięć – powiedziała Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Przed nami rozstrzygnięcie trwającego konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto”, który jest organizowany przez partnera programu – Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej.

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – trwa konkurs!

Krajowym operatorem Programu „Sportowe Wakacje+” została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Zadaniem operatora jest rekrutacja realizatorów obozów sportowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Wciąż trwa konkurs „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, który realizowany jest w ramach „Sportowych Wakacji+”.

 

Udział finansowy Fundacji w przedsięwzięciu możliwy jest dzięki środkom pochodzącym z 10% sprzedaży online produktów LOTTO, które są przeznaczane na walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach podstawowej działalności statutowej mają zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej: związków stowarzyszeń, stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Polski.

Konkurs „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” trwa od 3 lipca do 31 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie jego trwania, a dofinansowanie może być także przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.
 

W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie Fundacji LOTTO: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/

 

Wyniki naboru Programu „Sportowe Wakacje+” znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-konkursu-w-ramach-programu-sportowe-wakacje-

źródło:gov.pl/Ministerstwo Sportu

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com