Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w „podwórkowej” inicjatywie społecznej – VI edycji projektu grantowego „Zielona ławeczka”. Jej celem jest przemiana własnego osiedla w miejsce, w którym chce się razem miło spędzać czas w otoczeniu zieleni.

– Osiedla są często betonowymi pustyniami, zarówno pod względem braku zieleni, jak i kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te elementy uległy pozytywnej zmianie – czytamy na stronie organizatora. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, przy zaangażowaniu zespołu sąsiedzkiego.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 1650 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów przypada maksymalnie 1200 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również ławkę parkową do ustawienia w zrewitalizowanym miejscu.

Do projektu mogą się zgłaszać się co najmniej 5-osobowe zespoły sąsiedzkie, które po konsultacji z mieszkańcami swojego osiedla, przygotują projekt aranżacji danego terenu. Udział jest nieodpłatny. Termin składania projektów mija 17 maja br. Szczegóły na stronie organizatora www.zielonalaweczka.pl

Zdj. https://www.zielonalaweczka.pl/index.php?m=gal

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com