Dotyczy  konkursu plastycznego  „Tworzę w  POP-UP” zorganizowanego przez  Filię dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Cele konkursu: rozwijanie twórczej aktywności plastycznej; rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia;  propagowanie zdolności plastycznych.

Temat i zadanie:  Wykonanie (jednej) ilustracji/rozkładówki w technice POP-UP. Zilustrowanie wybranej sceny  z ulubionej książki – baśni, opowiadania, powieści, komiksu.  Tytuł i autor książki, z której zaczerpnięto scenę, winien znaleźć się na okładce ilustracji/rozkładówki.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas: 1-3, 4-6 i 7-8  szkół podstawowych – miasta Koła  i powiatu kolskiego.

Warsztat: materiał  podstawowy – papier; struktura wykonana w dowolnej technice; format papieru – A3.

Założenia organizacyjne:

  • każdy uczestnik miał prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszczano  prac zbiorowych),
  • zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik oświadczył,  że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,
  • praca musiała być opisana: imieniem  i nazwiskiem autora, klasą do której uczęszcza, imieniem i nazwiskiem opiekuna; adresem mailowym, nazwa i adresem szkoły/placówki,
  • Komisja dokonała wyboru trzech najlepszych prac konkursowych,  w każdej  z grup wiekowych; Organizator zastrzegł sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

Na konkurs wpłynęło 40 prac z: Przedszkoli Miejskich: nr 3 w Kole (nauczycielki/koordynatorki: Aleksandra Marciniak, Ilona Szczesiak), nr 5 w Kole (nauczycielka/koordynatorka – Renata Zamelska); Szkół Podstawowych w: Budkach Nowych, Chełmnie (nauczycielka/koordynatorka – A. Maciejewska), Dąbiu (nauczycielki/koordynatorki: Sylwia Królasik, Agata Pilasik), nr 1 w Kole (nauczycielka/koordynatorka – Elżbieta Olejniczak), nr 3 w Kole (nauczycielka/koordynatorka – Renata Wabnic-Osowska), nr 5 w Kole  (nauczycielka/koordynatorka – Marzena Maciejewska), Łubiance (nauczycielka\koordynatorka – Agnieszka Jurczyk).

Jury powołane prze Organizatora konkursu (przewodnicząca – Aleksandra Kowalska, członek – Anna Pietruszka) przyznało nagrody w kategoriach:

dzieci w wieku przedszkolnym

I miejsce: Anna Zawadzka, Przedszkole Miejskie nr 5 w Kole

II miejsce: Fabian Górnicki, Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych

III miejsce: Hanna Mikusik, Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole

uczniowie klas: 1-3 szkół podstawowych

I miejsce: Igor Górnicki, kl. 3, Szkoła Podstawowa  nr 3 w Kole

II miejsce: Jolanta Broniarczyk, kl. 2 b, Szkoła Podstawowa  nr 5 w Kole

III miejsce: Seweryn Czarny, kl. 2, Szkoła Podstawowa  w Dąbiu

uczniowie klas:  4-6 szkół podstawowych

I miejsce: Zuzanna Opas, kl. 4, Szkoła Podstawowa w Karszewie

II miejsce: Paulina Spyra, kl. 4 a, Szkoła Podstawowa  nr 5 w Kole

III miejsce: Dawid Idczak, kl. 4, Szkoła Podstawowa  w Łubiance

uczniowie klas: 7-8 szkół podstawowych

I miejsce: Oliwer Woźniak, kl. 7 b, Szkoła Podstawowa  nr 3 w Kole

II miejsce: Maja Dąbrowska, kl. 7, Szkoła Podstawowa  w Łubiance

III miejsce: Klaudia Olczyk, kl. 7, Szkoła Podstawowa w Łubiance

Laureatom i uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy, nauczycielom/koordynatorom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie, Pani za pomoc w rozpropagowaniu informacji.

Rozdanie nagród – Laureatom konkursu – nastąpi 19 maja  2022 r. o g. 9:00 w Czytelni PiMBP (ul. Kolejowa 19, I piętro).

źródło:PiMBP w Kole