Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Konkurs obejmuje dwie kategorie :
1. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV Pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI” (praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 jednostronnie, dowolną techniką, w formie np.: rysunku, komiksu, plakatu itp.).
2. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła #KupujŚwiadomie. (film promocyjny/spot reklamowy powinien być wykonany w dowolnej technice filmowej, nieprzekraczający 60 sekund i dostarczona na nośniku optycznym (płyta CD, DVD).

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci/młodzieży nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów rolnych i żywnościowych pochodzących od lokalnych producentów i rolników.

Prace konkursowe można przesyłać do 31 lipca br. na adres:
KOWR OT w Poznaniu
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
z dopiskiem: konkurs „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Informacje odnośnie konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/konkurs-plastyczny-kupuj-swiadomie-produkt-polski

W zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu proszę kontaktować się z:
1. Kinga Konicka kinga.konicka@kowr.gov.pl tel. 61 85 60 731 / 61 85 60 650
2. Magdalena Seidler magdalena.seidler@kowr.gov.pl tel. 668 134 533
3. Adrian Ratajczyk adrian.ratajczyk@kowr.gov.pl tel. 608 527 426.

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu
źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com