UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH A WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Dnia 20.09.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszówce odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  a jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem uroczystości był  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowany przez Prezes Zarządu Panią Jolantę Ratajczak oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Aleksandrę Durkowską. Wśród zaproszonych gości byli:

  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba;
  • Wicewojewoda Wielkopolski Pani  Aneta Niestrawska;
  • Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Grelak;
  • Dyrektor Biura Poselskiego Ministra – Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna Pani Joanna Szczechowska;
  • Starosta Kolski Pan Robert Kropidłowski;
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole st. bryg. Krzysztof Żurawik;
  • Wójt Gminy Olszówka Pan Włodzimierz Fraszczyk.

Podczas uroczystości podpisano 6 umów z jednostkami OSP, które otrzymały dofinansowanie po 20 tys. zł każda w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Ochotnicza straż Pożarna     w Bierzwiennej Długiej zakup sprzętu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służby ratowniczych Część 2
Ochotnicza straż Pożarna     w Kłodawie zakup sprzętu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służby ratowniczych Część 2
Ochotnicza straż Pożarna     w Górkach zakup sprzętu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służby ratowniczych Część 2
Ochotnicza straż Pożarna     w Olszówce zakup sprzętu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służby ratowniczych Część 2
Ochotnicza Straż Pożarna  Koło nad Wartą zakup sprzętu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służby ratowniczych Część 2
Ochotnicza Straż Pożarna     w Trzęśniewie zakup sprzętu w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służby ratowniczych Część 2

 

Kolejne umowy dotyczyły naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych. Umowy zostały podpisane z 9 jednostkami.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Słupcy montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej       w Słupcy
Ochotnicza Straż Pożarna       w Ratyniu termomodernizacja budynku OSP w Ratyniu
Ochotnicza Straż Pożarna     we Wrąbczynie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrąbczynie
Ochotnicza Straż Pożarna       w Miłkowicach termomodernizacja – ocieplenie ścian zewnętrznych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach.
Ochotnicza Straż Pożarna       w Starym Mieście zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście, gmina Stare Miasto
Ochotnicza Straż Pożarna       w Mielnicy Dużej zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej
Ochotnicza Straż Pożarna       w Skarżynie zakup i montaż pompy ciepła powietrze woda wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie.
Ochotnicza Straż Pożarna       w Łagiewnikach zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach, gmina Grodziec.
Ochotnicza Straż Pożarna       w Czartowie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czartowie

 

Opracowanie: ogn. Katarzyna Wojciechowska

Zdjęcia: mł. kpt. Kamil Jasiński

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com