Transmisja obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole – 10 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713)
zwołuję:
XXVI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 9.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2020”

Projekt uchwały

2)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Piaski

Projekt uchwały

3) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole

Projekt uchwały

4) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

6) w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

10. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

żródło:UM w Kole

 

Zachęcamy do obejrzenia  obrad na żywo – poniżej link do transmisji :

https://kolskiefakty.pl/transmisja-sesji-rady-miejskiej

Transmisję z obrad  można obejrzeć ponownie, która jest dostępna w archiwum.

źródło:Kolskiefakty.pl

 

 

Leave a comment