Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole w oczekiwaniu na ostateczną decyzję Wojewody dotyczącą terminu uruchomienia placówki, prężnie przygotowuje się do wdrożenia rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozytywnie zaopiniowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, zapewniających bezpieczny powrót uczestników do zajęć w systemie wsparcia dziennego.

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 placówka zgodnie z poleceniem i decyzją Wojewody Wielkopolskiego została zawieszona od dnia 12 marca 2020 r.

W okresie zawieszenia działalności pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole pracują częściowo w ramach pracy zdalnej, a także pełnią systematyczne dyżury, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Celem zminimalizowania skutków epidemii COVID -19 w obszarze zdrowia psychicznego podjęto szereg działań mających na celu wsparcie oraz zapewnienie właściwej opieki osobom z problemami zdrowia psychicznego. Konieczna izolacja społeczna związana z obecnie panującą sytuacją, obawa przez zakażeniem wywołała wśród uczestników ŚDS m.in. uczucie niepokoju, zwiększony poziom lęku. Aby zapobiec ryzyku nasilenia objawów chorobowych czy nawrotów choroby, uczestnicy pozostawali pod stałą kontrolą pielęgniarki w zakresie prowadzenia farmakoterapii. U pojedynczych osób, z  uwagi na indywidualne potrzeby prowadzony był trening lekowy w miejscu zamieszkania. W ramach ścisłej współpracy Ośrodka z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kole, wszyscy mieli zapewnioną pomoc w organizacji zabezpieczenia leków.

Uruchomione zostały teleporady, mające na celu wsparcie psychiczne wszystkich osób. Duża grupa uczestników korzystała z tej formy pomocy, zaspakajając podstawową potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem.

Zespół pracowników, terapeutów pozostawał i nadal w ścisłym, systematycznym kontakcie z uczestnikami, rodzinami, ich opiekunami prawnymi poprzez prowadzenie licznych rozmów telefonicznych o charakterze terapeutycznym mających na celu wspieranie w codziennym funkcjonowaniu, opartym na własnych możliwościach. Osoby chętne wykonywały prace plastyczne różnego typu, po wcześniejszym dostarczeniu przez pracowników materiałów terapeutycznych  do miejsc zamieszkania. U pojedynczych osób świadczona była pomoc w miejscu zamieszkania w zakresie dostarczania ciepłego posiłku ze stołówki MOPS oraz pomoc doraźna w utrzymywaniu porządku w najbliższym otoczeniu. Ponadto uczestnicy, rodziny sukcesywnie zaopatrywani byli w maseczki ochronne, szyte przez terapeutów oraz inne środki ochrony osobistej otrzymane z UM w Kole.

Wszystkim potrzebującym udzielono także pomocy i wsparcia w sprawach urzędowych, dokonywaniu opłat za energię, mieszkanie itp.

W ramach wspomnianych przygotowań Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole podjął szereg działań porządkowych mających na celu generalne mycie i dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, pracowni terapeutycznych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, a także mycie i dezynfekcję mebli, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych, biurowych. Przygotowany został ogród letni służący uczestnikom do wypoczynku, poprzez zasadzenie nowych krzewów, sadzonek kwiatowych, impregnację mebli ogrodowych.

Zespół pracowników odbył także specjalistyczne szkolenia on-line poszerzające wiedzę merytoryczną, podnoszące poziom świadczonych usług, m.in. Zwalczanie skutków stresu – powrót do placówki.

Placówka otrzymała także pomoc rządową w postaci dostawy środków dezynfekujących, maseczek i rękawiczek jednorazowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Źródło : ŚDS w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com