Sprzątamy miasto Koło
W tym roku także, wzorem lat ubiegłych, nasze miasto włącza się w akcję Sprzątania Świata. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.
W piątek 17 września wszystkie kolskie przedszkola i szkoły, wyposażone przez Urząd Miejski w Kole w rękawice i worki, angażują się w sprzątanie terenów przyległych do swoich placówek. Zebrane śmieci wywiezie MZUK Sp. z o.o. w Kole. Ze względu na obostrzenia związane z trwającą epidemią, tegoroczne działania edukacyjne w zakresie ekologii będą oparte na działaniu wewnątrzszkolnym. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przekazał kolskim szkołom i przedszkolom prelekcje multimedialne oraz propozycję warsztatów ekologicznych, pomocnych w przybliżeniu dzieciom i młodzieży tematyki gospodarowania odpadami.
Coroczne przedsięwzięcia mają na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Koła oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych (wody, lasów, surowców naturalnych) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
I jeszcze jedno – dbajmy o czystość i porządek. Przez cały rok, nie tylko w Dniu Sprzątania Świata.
źródło:UM w Kole