Na listopadowej sesji kolscy radni dokonali zwiększenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań inwestycyjnych.
Tym razem Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się do samorządu miasta Koła i Zarządu Powiatu Kolskiego o zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Poległych w Kole”.
Jednak pamiętać trzeba, że przez cały rok 2020 oba samorządy, dzięki współpracy, wiele razem dokonały. Gmina Miejska Koło udzieliła pomocy finansowej w wysokości ogółem 774.000,00 zł dla Powiatu Kolskiego na realizację następujących zadań: „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” – w kwocie 314.000,00 zł, „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła” – w kwocie 315.000,00 zł, „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” – w kwocie 15.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” – w kwocie 5.000,00 zł, „Przebudowa ulicy PCK w Kole” – w kwocie 5.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Poległych w Kole” – w kwocie 120.000,00 zł.
źródło:UM w Kole

Leave a comment