ROZPOCZĘCIE OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII W RAMACH AKCJI „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ” Z UDZIAŁEM KOLSKICH STRAŻAKÓW

 

22 czerwca 2022 r. w Centrum Sportów Wodnych w Brdowie odbyła się pierwsza w tym roku akcja prewencyjna w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”  z udziałem kolskich strażaków. W akcji uczestniczyła także Komenda Powiatowa Policji  w Kole, Państwowa Inspekcja Sanitarna oddział Koło, Polski Czerwony Krzyż oddział Koło oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział Koło. Kolscy strażacy we współpracy z wyżej wymienionymi służbami udzielali instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaprezentowali pokaz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej  u dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego „AED”. Ponadto w związku  z trwającymi wakacjami strażacy omawiali zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą oraz jak powinno wyglądać prawidłowe wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Opracowanie: st. sekc. Karol Łukaski

Zdjęcia: sekc. Paweł Andrzejewski