Radomir Piorun Dyrektorem MDK w Kole na kolejne 5 lat
W dniu dzisiejszym w Miejskim Domu Kultury w Kole, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski dokonał oficjalnego przekazania Radomirowi Piorunowi akt powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, na kolejne 5 lat. Osoba Radomira Pioruna na stanowisku Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole jest gwarantem nie tylko kontynuacji wartościowych projektów i działań na rzecz kolskiego MDK- u, ale także nowych, ważnych dla Kolan inicjatyw. To właśnie Radomir Piorun dzięki pasji, doświadczeniu i zaangażowaniu, zapewni dalszy, prężny rozwój działalności kulturalnej naszego miasta. Za swoją działalność, wkład i zaangażowanie na rzecz kultury kolskiej, Radomir Piorun został uhonorowany w 2022 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. To zaszczytne odznaczenie ministerialne przyznawane jest osobom, które wyróżniają się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Również w 2022 r. podczas uroczystej Gali „Kariatydy”, której organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, odebrał statuetkę w kategorii „Animator kultury”, za nieustające kreowanie i animowanie przestrzeni do rozwoju artystycznego oraz wzniecanie ożywczego ruchu na scenie lokalnej kultury.
Wybitny aktor i reżyser teatralny, instruktor Kolskiego Teatru Otwartego.
autor:Kolskiefaktyt.pl
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:Kolskiefakty.pl