Decyzja zapadła ostatecznie! Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski oraz skarbnik miasta Mariola Makowska podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kwotą 1 341 521 zł budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Zakładowej w Kole.

Przypomnijmy, że całość zadania opiewa na: 1 941 259,80 zł. Inwestycja ujęta jest w WPF i uchwale budżetowej miasta.  Budowa PSZOK-u planowana jest do realizacji w latach 2020-2022. – Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie naszego, bardzo ważnego dla miasta zadania – przyznał włodarz. – Wreszcie uda się wyprowadzić PSZOK z centrum Koła. Przy okazji po raz kolejny powtórzę, że nadal będę się starał o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Teraz czekam na bardzo ważna decyzję – niebawem poinformuję mieszkańców, czy uda nam się pozyskać dotację dla kolskiej geotermii.

źródło:UM wKole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com