W dniu wczorajszym Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ przedstawiła listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Wniosek Gminy Miejskiej Koło „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” uzyskał 95 punktów i został skierowany do negocjacji.

Wartość projektu wynosi 2 082 000,00 zł, kwota dofinansowania 1 769 7000,00 zł.

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com